Актуелно > Вести 10.10.2017.

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

Правосудна академија је у клубу Адвокатске коморе у Нишу. 07. октобра, у сарадњи са Адвокатском комором Србије организовала прву и другу фазу обуке на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. Обука је организована за адвокате са подручја нишке апелације. Након уводних напомена обрађене су следеће теме:

- Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку

- Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима

- Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и љихова примена у пракси

- Проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица са расправом, случајеви из праксе и материјални и процесни аспект

- Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци су били Ненад Вујић директор Правосудне академије, Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и члан Високог савета судства и Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.