Актуелно > Вести 04.05.2017.

Београд - Етика и интегритет у правосуђу- радионице за кориснике почетне обуке Правосудне академије

Шеста генерација корисника почетне обуке Правосудне академије, похађала је 27. и 28. априла, радионицу на тему „Етика и интегритет у правосуђу“ која је утврђена Годишњим програмом рада Академије као обавезни део почетне обуке .

Обуку су подржали  ЕУ твининг пројекат „ Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“ и „Пројекат  унапређење ефикасности судства“ који спроводи конзорцијум Британског савета, који су финасирани од стране Европске уније.

На радионицама су разматрани међународни и домаћи правни оквир за судијску и тужилачку етику, дисциплински поступак у случајевима кршења  одредаба етичких кодекса судија и тужилаца, као и конфликт интереса и етика на интернету. 

Радионице су  реализоване кроз интерактивну дискусију о бројним  хипотетечким питањама.

Предавачи су били: Милена Рашић, судија Апелационог суда Београд,  Мирјана Илић, судија Специјалног одељења за ратне злочине и организовани криминал Вишег суда Београд и дисциплински тужилац, Милан Бојковић, заменик Републичког тужиоца, Мирослав Кркелић, Виши јавни тужилац из Суботице и заменик дисциплинског тужиоца.

О искуствима из области етике у Шпанији и Грчкој говорили су Моника Родригез Кастелано, виши јавни тужилац из Лас Палмаса, Гран Канарије, Антоио Монсерат Квинтана, виши судија Суда на Балеарским острвима и бивши члан Високог савета судства и Управног одбора европске мреже националних савета за правосуђе Шпаније и Кели Теологлитоу, који су пренели искуства  за област етике и примене етичких кодекса из праксе својих земаља. 

Радионицу за Етику на интернету као и радионицу и дискусију о  хипотетичим случајевима, водила је Мирјана Голубовић из Правосудне академије, а акценат је био на питањима конфликта интереса, интегритета и непристрасности.