Актуелно > Вести 10.03.2017.

Шабац - Oбука на тему спречавања насиља у породици

У просторијама Основног суда у Шапцу је 06. и 07. марта 2017. године одржана трећа у низу дводневних обука на тему спречавања насиља у породици за судије и тужиоце основних и виших судова и тужилаштава из Шапца, Лознице, Сремске Митровице, Руме, Старе Пазове и Шида.

Правосудна академија организује поменуте обуке у сарадњи са „Пројектом подршке Европске уније Правосудној академији“, а циљ је да се унапреде знања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца о међународним принципима и новим европским стандардима борбе против породичног и родно заснованог насиља, уз позивање на референтну судску праксу Европског суда за људска права у Стразбуру, затим представљање недавно усвојеног Закона о спречавању насиља у породици, процена ризика од породичног насиља и референтне студије случаја.

 

Šabac – Training on the topic of prevention of domestic violence

 

On 6 and 7 March 2017, in the premises of the Basic Court in Šabac, the third in a series of two-days training courses was conducted on the topic of prevention of domestic violence for the judges and prosecutors of the basic and high courts and prosecutor’s offices from Šabac, Loznica, Sremska Mitrovica, Ruma, Stara Pazova, and Šid.

 

The Judicial Academy is organizing the above training courses in cooperation with the „European Union Support to the Judicial Academy“ Project, and the objective is to enhance the knowledge of judges, public prosecutors, and deputy public prosecutors about international principles and new European standards of combat against domestic and gender-based violence, with reference to the reference jurisprudence of the European Court of Human Rights in Strasbourg, then the presentation of  the recently adopted Law on Prevention of Domestic Violence, assessment of risks of domestic violence, and the reference case studies.