Актуелно > Вести 12.12.2016.

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, изабран за заменика председника Комисије за спровођење националне стратегије за реформу правосуђа

Републички јавни тужилац Загорка Доловац, изабрана је 09.12.2016. за председника Комисије за спровођење националне стратегије за реформу правосуђа на период од годину дана а њен заменик биће директор Правосудне академије Ненад Вујић, одлучено је у петак на седници те Комисије.
У дебати 26. седнице Комисије председник Врховног Касационог суда Драгомир Милојевић рекао је да 30 одсто изречених предмета стоји у том суду због недостатка административног особља. Како је рекао, изречене предмете нема ко да чита, експедује, "сравни" - што говори о недостатку административног особља, рекао је Милојевић и додао да слични проблеми постоје и у осталим судовима.

Министарка правде Нела Кубуровић рекла је да је сваки суд који је тражио да запосли судијске помоћнике на одређено време добио дозволу за то. "Успели смо да сачувамо број запослених, али нема новог запошљавања на неодређено", указала је Кубуровић.

Више о томе на: 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2555776/dolovac-na-celu-komisije-za-strategiju-o-reformi-pravosudja.html


http://vesti.krstarica.com/drustvo/dolovac-na-celu-komisije-za-strategiju-o-reformi-pravosudja/


http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=93874&Itemid=90

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/dolovac-na-celu-komisije-za-strategiju-o-reformi-pravosudja_782194.html

http://tanjug.rs/full-view.aspx?izb=289896

 

Nenad Vujić, the Director of the Judicial Academy appointed as the Deputy President of the Commission for implementation of the National Judicial Reform Strategy

 

On December 9th, The Republic Public Prosecutor Zagorka Dolovac was appointed as the President of the Commission for implementation of the National Judicial Reform Strategy for the period of one year. Her Deputy will be the Director of the Judicial Academy Nenad Vujić, as it was decided at Friday session of that Commission.

 

In the debate within the 26th session of the Commission, the President of the Supreme Court of Cassation Dragomir Milojević said that 30 percent of the adjudged cases are standing still in the pipeline in that Court because of the lack of the administrative staff. As he said, there is no one to read, dispatch, "check upon" the adjudged cases – which is the indication of the lack of the administrative staff, said Milojević and added that similar problems also exist in the other courts.

 

The Minister of Justice, Nela Kuburović said that every court that had requested to employ judicial assistants for a fixed term has got the permission to do so."We have managed to retain the same number of employees, but there shall be no additional permanent employment", revealed Kuburović.