Документи > Привредно право

Спорна питања у примени Закона о стечају

Правосудна академија са Светском банком за обнову и развој наставља са организовањем једнодневних семинара на тему : Спорна питања у примени Закона о стечају “, уз примену методе округлих столова, хипотетичких ситуација, радионица, преношење искуства кроз дијалог у циљу боље примене стечених знања, вештина као и подизања квалитета и ефикасности суђења.

Boris Begovic prezentacija za projektor

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Др Бранко Радуловић

Величина: 0.94 MB
Преузимање

Др Бранко Радуловић

Величина: 0.79 MB
Преузимање