О Академији

Програмски савет

ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА

 1. Бранислава Апостоловић – судија Врховног касационог суда
 2. Марина Говедарица – судија Врховног касационог суда
 3. Гордана Ајншпилер Поповић – судија Врховног касационог суда
 4. Драган Јоцић – судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу
 5. Јелена Ивановић – председник Управног суда у Београду
 6. Јасмина Васовић – судија Апелационог суда у Београду
 7. Милан Мариновић – председник Прекршајног суда у Београду 
 8. Олгица Милорадовић – заменик Републичког јавног тужиоца у Београду
 9. Јасмина Киурски – заменик Републичког јавног тужиоца у Београду
 10. Мирослав Филиповић – заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
 11. Мајда Кршикапа – секретар Високог савета судства
 12. Небојша Ђуричић - судија Другог основног суда у Београду
 13. Наталија Аџић - Јавни бележник
 14. Драган Мастиловић - Корисник почетне обуке IV генерације

 

 

Секретар Програмског савета

Игор Милованов