Актуелно

Вести

Неготин - обука „Увод у Закон о спречавању насиља у породици“ 23.10.2017.

Неготин - обука „Увод у Закон о спречавању насиља у породици“

Опширније

Посета заменика помоћника државног секретара Сједињених Америчких Држава - округли сто на тему заштите узбуњивача у Србији 23.10.2017.

Посета заменика помоћника државног секретара Сједињених Америчких Држава - округли сто на тему заштите узбуњивача у Србији

Опширније

"Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка" - Дневни лист Политика, 21.10.2017. 23.10.2017.

"Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка" - Дневни лист Политика, 21.10.2017.

Опширније

Ниш - ЗКП „Доказна радња увиђаја“, 20. октобар 2017.  23.10.2017.

Ниш - ЗКП „Доказна радња увиђаја“, 20. октобар 2017.

Опширније

Бeoгрaд - Прoмoциja публикaциje „Вoдич за успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу судoвa сa jaвнoшћу“ 18.10.2017. 20.10.2017.

Бeoгрaд - Прoмoциja публикaциje „Вoдич за успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу судoвa сa jaвнoшћу“ 18.10.2017.

Опширније

Други циклус обуке полицијских службеника за примену Закона о спречавању насиља у породици 20.10.2017.

Други циклус обуке полицијских службеника за примену Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш - Инфо сесије „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ 17.10.2017.

Ниш - Инфо сесије „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“

Опширније

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици 17.10.2017.

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш „Заложно право и хипотека“ 17.10.2017.

Ниш „Заложно право и хипотека“

Опширније

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“ 17.10.2017.

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“

Опширније