Актуелно

Ниш - ЗКП „Доказна радња увиђаја“, 20. октобар 2017.  23.10.2017.

Ниш - ЗКП „Доказна радња увиђаја“, 20. октобар 2017.

Опширније

"Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка" - Дневни лист Политика, 21.10.2017. 23.10.2017.

"Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка" - Дневни лист Политика, 21.10.2017.

Опширније

Посета заменика помоћника државног секретара Сједињених Америчких Држава - округли сто на тему заштите узбуњивача у Србији 23.10.2017.

Посета заменика помоћника државног секретара Сједињених Америчких Држава - округли сто на тему заштите узбуњивача у Србији

Опширније

Неготин - обука „Увод у Закон о спречавању насиља у породици“ 23.10.2017.

Неготин - обука „Увод у Закон о спречавању насиља у породици“

Опширније

Други циклус обуке полицијских службеника за примену Закона о спречавању насиља у породици 20.10.2017.

Други циклус обуке полицијских службеника за примену Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Бeoгрaд - Прoмoциja публикaциje „Вoдич за успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу судoвa сa jaвнoшћу“ 18.10.2017. 20.10.2017.

Бeoгрaд - Прoмoциja публикaциje „Вoдич за успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу судoвa сa jaвнoшћу“ 18.10.2017.

Опширније

Нови Сад "Економскa знaњa oд знaчaja зa кривични пoступaк" 17.10.2017.

Нови Сад "Економскa знaњa oд знaчaja зa кривични пoступaк"

Опширније

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“ 17.10.2017.

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“

Опширније

Ниш „Заложно право и хипотека“ 17.10.2017.

Ниш „Заложно право и хипотека“

Опширније

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици 17.10.2017.

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније