Актуелно

Ниш- Закон о извршењу и обезбеђењу – Обука судија виших судова нишке апелације (For the English version of this article please scroll down) 27.03.2017.

Ниш- Закон о извршењу и обезбеђењу – Обука судија виших судова нишке апелације (For the English version of this article please scroll down)

Опширније

Крагујевац "Курс о увиђају саобраћајних незгода" (For the English version of this article please scroll down) 27.03.2017.

Крагујевац "Курс о увиђају саобраћајних незгода" (For the English version of this article please scroll down)

Опширније

Нови Сад –радионица- Закон о спречавању насиља у породици (For the English version of this article please scroll down) 27.03.2017.

Нови Сад –радионица- Закон о спречавању насиља у породици (For the English version of this article please scroll down)

Опширније

Улога Правосудне академије током припрема и спровођења новог Закона о спречавању насиља у породици 24.03.2017.

Улога Правосудне академије током припрема и спровођења новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш- радионица „Основни појмови за увод у банкарско и финансијско право“ 24.03.2017.

Ниш- радионица „Основни појмови за увод у банкарско и финансијско право“

Опширније

"Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи" 21.03.2017.

"Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи"

Опширније

Београд - Нaпрeднa кoмуникaциjскa oбукa сa пoсeбним фoкусoм нa извeштaвaњe o пoрoдничнoм нaсиљу   21.03.2017.

Београд - Нaпрeднa кoмуникaциjскa oбукa сa пoсeбним фoкусoм нa извeштaвaњe o пoрoдничнoм нaсиљу

Опширније

Нови Сад “Правила  терета доказивања у процесу доношења судске одлуке„ 20.03.2017.

Нови Сад “Правила терета доказивања у процесу доношења судске одлуке„

Опширније

Нови Сад – семинар „Примена Кривичноправне конвенције о корупцији у прекршајном поступку“ 20.03.2017.

Нови Сад – семинар „Примена Кривичноправне конвенције о корупцији у прекршајном поступку“

Опширније

Слобода изражавања - обука за предаваче 17.03.2017.

Слобода изражавања - обука за предаваче

Опширније